Πανελλήνια Φιλοτελική Έκθεση στο Λαύριο

Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία συνδιοργάνωσε με την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής την Πανελλήνια Έκθεση Γραμματοσήμου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου. Με 40 περίπου μεγάλα εκθέματα, με 14 εκθέματα φιλοτελικής φιλολογίας, με 2 νεότητας, με 24 εκθέματα «ενός πλαισίου» και με 7 εκθέματα της Ανοικτής Τάξης, ήταν μια πλήρης και καλοστημένη έκθεση. Η οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη της ΕΜΕΛ – Α. Βλάδος, Κ. Μάνθος και Ν. Γκούβερης- και τρία μέλη της ΕΦΕ – Θ. Παπαηλιού, Ι. Χαλβατζιδόπουλο και Σ. Μπόζοβιτς – κατάφερε να έχει τα πάντα στην ώρα τους και με χαρακτηριστική ευκολία! Η ελλανόδικος επιτροπή με πρόεδρό της τον Α. Γαληνό, γραμματέα τον Κ. Χαζάπη και μέλη τους Γ. Θωμαρέη, Α. Καμπουράκη και Π. Λεούση καθώς και τον δόκιμο Α. Παπαδόπουλο, έκρινε τα εκθέματα με σύνεση, αρκετή μελέτη και προβληματισμό, ενώ ήταν έτοιμη σε οποιεσδήποτε διαλογικές συζητήσεις για διευκρινήσεις και επεξηγήσεις πάνω από κάθε έκθεμα. Ο σχεδιασμός του βραβείου όντας ευρηματικός, δείχνει, κρατώντας στοιχεία της παράδοσης (το χυτό LAVRIUM) συνδυασμένα με σύγχρονο υλικό (Plexiglas) ότι η έκθεση ήταν προσεγμένη και στις μικρότερες λεπτομέρειες.

Οφείλουμε, ως Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών, να συγχαρούμε όλους αυτούς που συνέβαλλαν στην εξαιρετική αυτή προσπάθεια, που απέδωσε την όμορφη έκθεση του Λαυρίου. Οφείλουμε επίσης να τους ευχαριστήσουμε, που μας δίνουν τα εχέγγυα και το κουράγιο, για ανάλογες εκδηλώσεις στο μέλλον, ανεβάζοντας τον πήχη όλο και ψηλότερα.

© 2014 Φιλοτελική Εταιρία Πατρών