Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Φιλοτελικοί Οργανισμοί

Διεθνής Φιλοτελική Ομοσπονδία (FIP)
Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ομοσπονδία (FEPA)
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)
Σύστημα αρίθμησης κατά WADP (WADP-WNS)
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο
Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων Φιλοτελισμού (A.I.J.P.)

Φιλοτελικές Εταιρείες Εξωτερικού Ελληνικού Ενδιαφέροντος

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Μεγάλης Βρετανίας
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Γερμανίας
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Ολλανδίας

Ελληνικά Φιλοτελικά Σωματεία

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (ΕΦΕ)
efethefethΕλληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΕΦΕΘ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών (ΦΕΑ)

Ιδιωτικές Ιστοσελίδες

Louis Basel
Ελληνικοί Οίκοι Δημοπρασιών
Συλλεκτική Αθηνών – Athens Collections
Collectio (Α. Γαληνός)
Α. Καραμήτσος
Καρυάτις (Ν. Κρομμύδας)
Φιλοτελικό Κέντρο Βλαστού

Ξένοι Οίκοι Δημοπρασιών

Auktionshaus Christoph Gartner
David Delhaye
David Feldman
Earl P. L. Apfelbaum
Investphila
The Stamp Center – Dutch Country Auctions
Wurttembergisches Auktionshaus

Εκδότες - Κατάλογοι - Αξεσουάρ

Michel (Γερμανία)
Philatelic Bookstore (Ηνωμένο Βασίλειο)
Stanley Gibbons (Ηνωμένο Βασίλειο)
Yvert & Tellier (Γαλλία)
Zumstein (Ελβετία)
Leuchtturm (Γερμανία)

© 2014 Φιλοτελική Εταιρία Πατρών