Η Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών

Σκοπός της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών είναι:

  1. Η προαγωγή των ελληνικών γραμματοσήμων και η μεγαλύτερη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των Ελλήνων και ξένων για τα ελληνικά γραμματόσημα και γενικά η τόνωση της διεθνούς φήμης και αξίας τους.
  2. Η σύσφιξη των σχέσεων Ελλήνων φιλοτελιστών μεταξύ τους και με άλλους ξένους φιλοτελιστές.
  3. Η παροχή πάσης δυνατής βοήθειας στα μέλη της προς εμπλουτισμό και βελτίωση της γνώσης και των συλλογών τους μέσω ανταλλαγών απόψεων και αμοιβαίων εξυπηρετήσεων.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται:

  1. Με την αυθόρμητη προς το επίσημο κράτος παροχή κάθε δυνατής υπηρεσίας, συνεργασίας ή υποδείξεως ώστε να είναι χρήσιμη σαν εταιρεία για την έκδοση, την κυκλοφορία και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά τα γραμματόσημα.
  2. Με την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας προς διευκόλυνση των γραμματοσημικών συναλλαγών είτε μεταξύ των μελών της είτε μεταξύ αυτών και τρίτων προσώπων με την μεσολάβηση και εγγύηση της ίδιας της Εταιρείας.
  3. Με οποιαδήποτε συνεργασία με όποια οργάνωση θεωρηθεί συμφέρουσα.
  4. Με την επιδίωξη ιδιαίτερων ευνοϊκών όρων υπέρ των μελών της Εταιρείας εκ μέρους των ειδικών εμπόρων περιοδικών, καταλόγων κλπ. εσωτερικού ή εξωτερικού.
  5. Με την ανακοίνωση και οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, δημοπρασιών ή ανταλλαγών φιλοτελικών ειδών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με οποιοδήποτε άλλο μέσω που η Εταιρεία θα κρίνει πρόσφορo.
  6. Η μέσω του διαδικτύου προβολή των στόχων της Εταιρείας και η διάδοση του ελληνικού γραμματοσήμου και της ελληνικής ταχυδρομικής ιστορίας σε ένα ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 2016 – 2018 είναι πενταμελές και αποτελείται από:

Πρόεδρος:                                  Σωτήριος Στασινόπουλος
Αντιπρόεδρος:                             Ελευθέριος Βουτσινάς
Γενικός Γραμματέας:                Νίκολαος Παπανικολάου
Ταμίας:                                       Αναστάσιος Λυμπεράτος
Σύμβουλος:                                  Αλεξάνδρα Χαραλάμπους

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου διενεργούνται κάθε δύο χρόνια

Δωρητές

Αρβανιτάκης Γεράσιμος

Μπράβος Διονύσης

Καραμούζης Βασίλης

Βαρβαγιάννης Αντώνης

Στασινόπουλος Μιχάλης

Νικολέτος Ιωάννης

Στασινόπουλος Γεώργιος

Χασομέρης Αναστάσιος

Πανωριάδης Μιχάλης

Μιχαλόπουλος Νίκος

Πατσάιντερ Γεώργιος

Δημητρόπουλος Ανδρέας

Μουστάκης Χρήστος

Παπανικολάου Νικόλαος

Μαντζακάνης Γεώργιος

Σφήκας Θεόδωρος

Ανώνυμος

Οι Πρόεδροι

Τα μέλη της ΦΕΠ που διετέλεσαν Πρόεδροι της:

Χαροκόπος Γεώργιος            1943-1955
Αντωνόπουλος Αλέκος         1955-1960
Αρβανιτάκης Νικόλαος         1960-1980
Βαρβαγιάννης Αντώνης        1980-2000
Αρβανιτάκης Γεράσιμος        2000- 2010
Χατζής Κώστας                    2010-2012
Στασινόπουλος Σωτήριος  2012 – σήμερα

Τα επίτιμα Μέλη

Βαρβαγιάννης Αντώνης    (Επίτιμος Πρόεδρος 2000)

Το καταστατικό του 1943 της Εταιρείας τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 18-7-1974 με Αριθμό Μητρώου κατάθεσης 373 στο Πρωτοδικείο Πατρών. Τροποποιήθηκε ξανά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε 27-6-2007. Όποιο μέλος επιθυμεί την ανάγνωση του μπορεί να απευθυνθεί στον γραμματέα της Εταιρείας.

Για να γίνετε μέλος της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μια απλή Αίτηση (σε WORD) και να τη στείλετε στην διεύθυνση της Εταιρείας μαζί με 10€.  Μπορείτε να καταθέσετε απ’ ευθείας τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΦΕΠ

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR63 01108170000081729602656
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ΕΤΗΝGRAA

Ετήσια συνδρομή:
Ελλάδα: 10 €
Ευρώπαϊκή Ένωση: 15 €
Υπόλοιπες χώρες: 20 €
© 2014 Φιλοτελική Εταιρία Πατρών