Επικοινωνία

Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών
Τ.Θ. 1010
26001 Πάτρα

Εντευκτήριο:
Αγίου Ανδρέου 53-57
26221 Πάτρα

e-mail:

sossta@otenet.gr

 

Τηλ./Φαξ: ++30 – 2610 623959

© 2014 Φιλοτελική Εταιρία Πατρών